Port4Growth Financieringsplein

Speciaal voor ambitieuze groeiondernemers heeft Port4Growth een selectie gemaakt van financieringsmogelijkheden. Onderstaand leg je gemakkelijk en persoonlijk contact via email of mobiele telefoon. Uiteraard kun je ook bellen met Port4Growth op 030 6866370.

Onafhankelijke investeringsmaatschappij

Atlantic Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij welke richt zich op het investeren in bedrijven waar een groei- of verbeterpotentieel aanwezig is en één of meerdere van de onderstaande aspecten een rol spelen: Bedrijfsopvolging, Groeifinanciering en Management buy-out (MBO) en buy-in (MBI). Atlantic Capital richt zich op het creëren van waardegroei binnen de bedrijven waarin ze investeert. In samenwerking met de directie/ondernemer en het management team worden plannen ontwikkeld voor strategische en operationele verbeteringen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de waardebepalende factoren.

Criteria

 • Voor elke ondernemer
 • Voor bedrijven binnen de braches Handel & Dienstverlening, ICT, Productie
 • Er is geen omzetcriterium
 • Voor een minimum investering van € 250.000 (participaties € 0-5 miljoen)

Contact

Kenneth Broos
E: Kenneth.Broos@atlanticcapital.nl
T: 06 53 23 70 21
W: www.atlanticcapital.nl

Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij

BOM Capital investeert risicodragend in Brabantse ondernemingen. We organiseren productieve samenwerkingsverbanden en toegang tot kennis, kunde en kapitaal. We investeren in aandelen en/of (achtergestelde) leningen, altijd in samenwerking met andere financiers.

Criteria

De investeringen richten zich met name op startende en groeiende ondernemingen, maar ook op volwassen bedrijven met een innovatief karakter en familiebedrijven in transitie. In het bijzonder wordt aansluiting gezocht bij de voor Brabant relevante topsectoren.

 • Belangrijke topsectoren zijn High tech, ICT, Medtech, Logistics, Maintenance,  Life sciences, Biobased, Agrifood en Cleantech.
 • Er is geen minimale omzetcriterium, wel groeipotentie en (internationale) schaalbaarheid.
 • Minimale investering € 500.000 en maximaal € 2.500.000

Contact

Jochem de Graaf
E: jdegraaf@bom.nl
T: 0646996068
W: www.BOM.nl

Comfortabel investeren

Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants. Zo introduceerde Collin ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de uitwisseling van informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden. Elke ondernemer die bij Collin Crowdfund een lening-aanvraag indient wordt begeleid door een zogenaamde Crowdfund Coach. Van kredietbeoordeling, schrijven van de pitch en inzet van social media tot het tekenen van de lening-overeenkomst vormt hij/zij het aanspreekpunt voor de ondernemer.

Criteria

 • Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin.
 • Collin Crowdfund richt zich met name op gevestigde MKB-ondernemers, maar sluit succesvolle starters zeker niet uit.
 • Bij Collin Crowdfund geldt een minimaal investeringsbedrag van € 500,-.

Contact

Jan-Willem Onink
E: jan-willem.onink@collingcrowdfund.nl
T: 06 46 97 84 78
W: www.collincrowdfund.nl

Samen innoveren

DB&P voorziet technologie en ICT ondernemers in de financiële daadkracht die nodig is om te innoveren. Zij hebben verstand van de markt en de technologie, zijn financieel onderlegd en kennen de partijen die willen investeren in innovatie. Hierbij nemen zij de aanvraag en optimalisering van subsidies, fiscale regelingen, het aantrekken van risico kapitaal en kredieten van u over en nemen u daarmee veel werk uit handen. 

Contact

Arno van Klinken
E: vanklinken@debreed.nl
T: 06 11 38 09 91
W: www.debreed.nl

Advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van professionals

DPA is een beursgenoteerde dienstverlener, die zich richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. Ondernemers bij DPA zijn eindverantwoordelijk voor een zelfstandige business unit. Zij opereren in hun eigen niche, dicht op de markt en ervaren tegelijkertijd de voordelen van het grote concern waar zij deel van uitmaken.

Criteria

 • DPA  zoekt ondernemers binnen de branche van arbeidsbemiddeling, consultancy, ICT, engineering of aanpalende gebieden.
 • Potentiele DPA ondernemers hebben minimaal 10-15 werknemers en minimaal 1 mio omzet.

Contact

Fred Boevé
E: fred.boeve@dpa.nl
T: 06 53 53 51 42
W:
www.DPA.nl

Ondernemen met ondernemers

Écart stelt risicodragend vermogen ter beschikking aan middelgrote Nederlandse bedrijven en participeert voor onbepaalde tijd. Ambitieuze ondernemers krijgen zo de ruimte om een gezonde groei te realiseren.  Écart laat het ondernemen aan de ondernemer. In combinatie met aandelenkapitaal, verstrekt Écart achtergestelde leningen om zo de vermogensstructuur van de onderneming te optimaliseren.

Criteria

 • Écart investeert in jonge, snel groeiende bedrijven mits het management een duidelijke trackrecord heeft en zelf aanmerkelijk in liquide middelen mee investeert.
 • Écart investeert niet in turn-arounds, horecabedrijven en onroerend goed ondernemingen.
 • De investeringen – in de vorm van aandelen en achtergestelde leningen – variëren in hoogte van €1 miljoen tot €6 miljoen per participatie

Contact

Rolf Metz
E: metz@ecart.nl
T: 06 54 23 83 78
W: www.ecart.nl

Investeren & innoveren in Zuid-Holland

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. 

Criteria

InnovationQuarter biedt jonge veelbelovende technologiebedrijven en innovatieve MKB’ers met groeiplannen in Zuid Holland durfkapitaal en groeifinanciering om innovaties naar de markt te brengen..

InnovationQuarter richt zich op de volgende  sectoren:

 • Cleantech, Horticulture, Life Sciences & Health, Safety & Security, Smart Industry en High Tech. 
 • Omvang investering minimaal € 200.000 en maximaal € 2.5 miljoen

Contact

Johan Stins
E: johan.stins@innovationquarter.nl
T: 06 33 79 09 79
W:
www.innovationquarter.nl

Informeert en ondersteunt ondernemers

Kamer van Koophandel beheert het Nederlandse Handelsregister en zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke registratie. Zij ontsluiten ondernemers – informatie van de overheid op een makkelijke, toegankelijke en daar waar nodig, persoonlijke wijze. Zij leveren (digitale) informatie – producten en publieke adviesdiensten waarmee ondernemers succesvol kunnen starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Zij verbinden ondernemers met elkaar en met relevante organisaties voor het realiseren van hun (groei)ambities.

Contact

Julia Foekema
E: julia.foekema@kvk.nl
T: 06 51 42 97 93
W:
www.kvk.nl

Ontwikkelings- & investeringsmaatschappij

LIOF staat als regionale ontwikkelingsmaatschappij van Limburg voor groei. Groei betekent risico nemen, investeren en innoveren. LIOF beschikt over een breed scala aan fondsen om Limburgse ondernemers vooruit te helpen.

Startersfonds – seed
Wil je een bedrijf starten of ben je gestart en zoek je naar risicodragend kapitaal om een product of dienst van bovenregionaal belang te vermarkten? LIOF kan als participant een minderheidsbelang nemen in aandelen, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening, tot maximaal € 150.000,-.

Participatiefonds – groei
Wil je als innovatieve MKB’er groeien, overnemen, een MBO/MBI voorbereiden of opvolging financieren? Dan kan LIOF vanuit het Participatiefonds een minderheidsbelang nemen, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening tot een bedrag tussen € 150.000,- en € 2.000.000,-.

MKB Leningenfonds
Innovatie, uitbreiding, groei. Zoekt je hiervoor cofinanciering? Het MKB-Leningenfonds verstrekt kredieten om MKB’ers vooruit te helpen. Met werkkapitaal en/of investeringen in vaste activa.

Limburg Business Development Fund (LBDF)
Het Limburg Business Development Fonds biedt MKB’ers financiële instrumenten om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, ontwikkelen en/of vermarkten middels een mix van financiële instrumenten voor elke fase in de ontwikkeling (subsidies, achtergestelde leningen en risicokapitaal).

Contact

Dennins Ohlen
E: dohlen@liof.nl
T: 06 25 26 99 77
W: www.liof.com

Financieel advies

Naast het verstrekken van kapitaal bieden zij toegevoegde waarde door hun kennis, ervaring en toegang tot een groot netwerk.  Het doel is uiteindelijk continuïteit voor de onderneming. Dit betekent op termijn 100% van de aandelen in handen van de ondernemer(s). Om dit te bereiken krijgt de ondernemer het recht om de aandelen te kopen tegen dezelfde waarderingsformule als bij de entree van MBO & Groei Fonds en tegen een vooraf overeengekomen maximale koopsom. 

Criteria

 • Familie/MKB bedrijven met een omzet tussen de ca. €2miljoen en €30 miljoen met bewezen winstgevendheid 
 • Management Buy Outs en/of groeifinanciering waarin geparticipeerd kan worden met bedragen tussen de €250.000,- en €2,5 miljoen
 • De financiering betreft altijd minderheidsparticipaties 
 • Uitsluiting van horeca, commercieel onroerend goed, retail en biotechnologie 

Contact

Paul van Logtenstijn
E: paulvanlogtestijn@mbogroeifonds.nl
T: 06 53 74 97 68
W:
  www.mbogroeifonds.nl

Investerings- en ontwikkelmaatschappij

NOM Finance, het investeringsfonds van NV NOM, de investerings en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland. De NOM is werkzaam in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en heeft als doel stimulering van de economische structuur en werkgelegenheid in de genoemde drie provincies. ? De NOM kan groeiondernemers helpen op verschillende manieren: bij het vinden van een geschikte locatie passend bij de groeiende organisatie, bij het in contact brengen met andere partijen die in het groeiproces noodzakelijk zijn (bijv. andere ondernemers of leveranciers) en bovenal met groeifinanciering in de vorm van aandelenkapitaal en een achtergestelde lening.  

Criteria

 • De NOM richt zich op ondernemers in het MKB.
 • Financieringen worden verstrekt aan zowel startende als groeiende bedrijven of bedrijven die een overname willen doen.
 • Minimale investering van € 50.000,- , maximum investering initieel: €2,5 miljoen
 •  

Contact

Geert Buiter
E: buiter@nom.nl
T: 06 27 08 71 63
W: www.nom.nl/finance

De MKB-beurs van Nederland

De MKB-Beurs van Nederland brengt ondernemende beleggers en ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar groeikapitaal bij elkaar. Op de NPEX-beurs kunnen MKB bedrijven aandelen of obligaties uitgeven aan het publiek of aan een besloten groep beleggers. NPEX biedt haar ca. 12.000 rekeninghouders de unieke mogelijkheid om rechtstreeks te investeren in het Nederlandse MKB waarbij NPEX op efficiënte wijze naast haar online handelsplatform tevens de beleggersadministratie inclusief uitkeringen zoals dividend of rente en aflossing  voor de MKB onderneming verzorgd. NPEX een beursnotering voor iedereen.

Criteria

 • NPEX richt zich op MKB bedrijven (10-250 medewerkers) die groeifinanciering zoeken vanaf € 500.000, naast bijvoorbeeld een bancaire financiering.  
 • De onderneming bestaat minimaal 3 jaar, waarvan het laatste jaar bij voorkeur winstgevend.
 • Omzet indicatie vanaf €2 miljoen.
 • De onderneming behaalt het grootste deel van haar omzet in Nederland. 
 • In april 2015 heeft ABP via haar dochter INKEF het NPEX Ondernemersfonds gelanceerd. Het NPEX ondernemersfonds € 25 miljoen groot en kan onder bepaalde voorwaarden tot maximaal 25% participeren in de financiering.  

Contact

Alan van Griethuysen
E: a.vangriethuysen@npex.nl
T: 06 50 52 30 04
W: www.NPEX.nl

Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen

NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland. Zij heeft ruim 70 leden en 85 geassocieerde leden. Daarmee vertegenwoordigt zij het overgrote deel van private equity en venture capital – investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven – in Nederland. De NVP informeert ondernemers over de mogelijkheden en voorwaarden van private equity en venture capital voor de financiering van een onderneming, tegenwoordig extra relevant in het snel veranderende financieringslandschap. De NVP kan de groeiondernemer de weg binnen private equity wijzen.

Criteria

 • Voor elke ondernemer,
 • Voor elke branche,
 • Geen omzetcriterium
 • Voor een minimum investering van € 250.000

Contact

Felix Zwart | Mitch Karsten
E: info@nvp.nl
T: 020 571 22 70
W:
www.nvp.nl

Participeren in durven en doen

PPM Oost is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel.

PPM Oost opereert in de driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven en onderscheidt zich door de bereidheid bovengemiddeld in een vroege fase in ondernemingen te investeren.

Criteria

PPM Oost is een co-development fund hetgeen wil zeggen dat zij bij participaties altijd samenwerkt met andere investeerders zoals Participatiemaatschappijen of informal investors.

 • PPM Oost investeert met name in bedrijven binnen de sectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Cleantech & Energy en Maakindustrie maar ook innovatieve MKB-bedrijven in andere sectoren behoren tot de doelgroep.
 • De investeringsbedragen liggen tussen de € 75k en € 2,5 miljoen.

Contact

Wilco Schoonenbeek
E: wilco.schoonderbeek@ppmoost.nl
T:
06 81689454
W:
www.ppmoost.nl

Financieel advies

Uw bedrijf moet alle ruimte krijgen om succesvol te kunnen zijn. Dat vraagt om een sterke partner die weet wat er lokaal en (inter)nationaal speelt en u verder helpt. Ook als de zaken anders gaan dan gepland. De Rabobank ondersteunt u bij uw business. Bijvoorbeeld bij het stroomlijnen van uw dagelijkse bankzaken, het realiseren van uw groei(plannen) of het aanscherpen van uw visie. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende financieringsvorm. Een bancaire lening is niet altijd de beste oplossing. De Rabobank kent de weg naar investeringsfondsen en overheidsregelingen. Wij kunnen u ook helpen bij innovatieve financieringsoplossingen zoals crowdfunding. Samen kunnen we kijken wat mogelijk is en welke financieringsoplossingen passen bij uw ambities.

Contact

W: www.rabobank.nl/bedrijven 

Ontmoet financiële partijen

De Rabobank organiseert Rabo Meet & Grow (landelijke events). Het matchen van ondernemers aan de juiste financiers om zo ondernemers in staat te stellen plannen te realiseren & het verbreden van kennis over mogelijke financiers naast bancair krediet. De Rabobank brengt vraag en aanbod van Kapitaal & Kennis in Nederland bijeen tijdens een uiterst interactief event. De opzet van het event is een marktplaats, waar ondernemers (alle sectoren, levensfasen, grootte) en financiers elkaar in verschillende marktrondes, speeddates en zeepkistsessies kunnen leren kennen. Aanwezige financiers bij de Rabo Meet & Grow events zijn o.a. Fundipal, DLL, Money Meets Ideas en Rembrandt Fusie & Overnames om ondernemers verder op weg te helpen.

Contact

Michel Breukers
E: M.A.L.Breukers@rn.rabobank.nl 
T: 
06 51582229
W:
Rabobank Meet & Grow

Ondersteund ambitieuze Nederlandse bedrijven

Rabo participaties is één van de fondsen binnen Rabo Private Equity. Zij verstrekken risico dragend vermogen als minderheidsaandeelhouder. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de groeiambities en/of buy-out plannen van bestaand management.

Criteria

 • Ondernemingen vanaf €1,5 miljoen EDBIDA
 • Investeringen vanaf €2 miljoen tot €15 miljoen. Daarnaast kan RaPar zich committeren aan vervolginvesteringen bij verdere groei.

Contact

Ronald van Houselt
E: ronald.van.houselt@raboprivateequity.nl
T:
088 720 0100
W:
www.raboprivateequity.nl 

Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

Het ondersteunen van ondernemers in Nederland in brede zin. Dat is de taak van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO.nl helpt ondernemers door hen te informeren en te adviseren over de financieringsregelingen van de overheid. Voor uw nationale of internationale plannen. De financieringsspecialisten van RVO.nl zijn ook goed thuis in alternatieve financiering, dus niet alleen gericht op overheidsregelingen maar ook op bijvoorbeeld crowdfunding, factoring, kredietunies, banken, informals, venture capital, microkredieten, leasing, etc.

Criteria

 1. Er zijn voor zowel starters, groeiers én grotere bedrijven regelingen beschikbaar. Van kredieten tot garanties en fiscaal tot subsidie.
 2. De overheid financiert bijna altijd op basis van co-financiering, dus wees voorbereid op die vraag.  

Contact

Adviesteam MKB financiering
E: mkbfinanciering@rvo.nl
T:
088 -602 8600
W:
www.rvo.nl/adviesopmaat

The Funding Network

Symbid– The Funding Network is dé oplossing voor het financieringsprobleem dat het MKB in Nederland teistert. Symbid startte met het doorbreken van blokkades voor (groei)financiering toen zij begon als één van de eerste aandelencrowdfunding-platforms ter wereld. The Funding Network leidt ondernemers op zoek naar financiering door de jungle van mogelijkheden naar de juiste financieringsvorm voor hun situatie en realiseert deze, terwijl investeerders, zowel private als institutionele, meer inzicht en betere deals krijgen.

Contact

Robbin Hoogstraten
E: robbin.hoogstraten@symbid.nl
T: 06 55 19 02 43
W: www.symbid.nl

Werkkapitaal

Trefi Finance verstrekt op basis van debiteuren een financiering. Trefi Finance vraagt een rentepercentage over de financiering van het portfolio van facturen. Deze vorm van debiteurenfinanciering is geschikt voor het MKB omdat uzelf in contact blijft met uw klant.

Criteria

Trefi Finance is de enige Nederlandse alternatieve financier die beschikt over AFM-prospectus, BBB-rating en Euronext notering.

 • Dit product is enkel geschikt voor B2B facturen
 • De onderneming heeft minimaal 10 debiteuren
 • De onderneming heeft een jaaromzet van minimaal €250.000,-
 • De gemiddelde debiteurenstand bedraagt minimaal €25.000,-
 • De onderneming heeft de afgelopen twee jaar een positieve cash flow

Contact

Hein Kop
E: hein.kop@trefi.com
T: 06 53 43 09 23
W:
www.trefi.nl

Familiefonds van en voor ondernemers.

Wijkermeer investments is een familiefonds dat investeert in middelgrote ondernemingen.

Groeikapitaal met lange termijn focus voor groothandel, maakindustrie en retail.

Wij richten ons vooral op internationale groothandelsbedrijven, traditionele maakindustrie en schaalbare retailconcepten met clicks & bricks

Criteria

 • Een minimale omzet van 2 miljoen euro 
 • Potentieel voor groei, operationele verbetering of buy & build  
 • Het bedrijf heeft een autonoom en (financieel) betrokken management  en een capabele en ambitieuze ondernemer
 • Er zijn blijvend onderscheidende en relevante producten en diensten  en een aanzienlijke marktpositie of een sterk merk 

Contact

Rob Zwanenburg
E: Rob.zwanenburg@wijkermeerinvestments.nl
T:
06 48 28 01 20
W:
www.wijkermeerinvestments.nl

Ambitieuze groeiondernemers ontmoeten?